Fysieke ontwikkeling

Kernwaarden van de fysieke prestatie ontwikkeling zijn:

  • Training
  • Herstel
  • Bewustzijn
  • Voeding

In de ontwikkeling maken wij een verdeling in 3 doelgroepen:

  • FUNDAMENT         Onderbouw O10/O11/O12
  • ONTWIKKELING    Middenbouw O13/O14/O15
  • VOORBEREIDING Bovenbouw  O17/O19/Beloften

Fundament ( O10, O11, O12)

Training

• Bewust maken en vestigen van de core-stability en de mobiliteit
• Ontwikkelen motoriek en bewegingspatronen
• Voorbereiding krachttechnieken met eigen lichaamsgewicht
• Fundament leggen voor snelheidsontwikkeling
• Plyometrie en het creëren van een conditionele basis

Herstel

• Kennis voeding
• Bewegingskwaliteit bewaken
• Respecteren groei en ontwikkeling

Voeding

• Voedingsleer
• Ouder/verzorger informeren

Bewustzijn

• De “waarom”(Uitleggen oefeningen en het doel)
• Ouder / verzorger

Ontwikkeling (O13, O14, O15)

Training

• Acceleratie en snelheidstraining
• Plyometrie training (lage intensiteit)
  - 2 benige sprongen,1 benige hopsprongen, 1 benige skippings

• Krachtontwikkeling
  - Lage intensiteit kracht

  - Core-stability (eigen gewicht en oefenmaterialen)

  - Functionele krachttraining

Herstel

• ROM verbetering(incl. Kwaliteit)
  - Dynamisch mobiliteit & Statische mobiliteit

  - Functionele kracht oefeningen

Bewustzijn

• De ‘waarom’ (uitleg oefeningen en het doel)
• Mental coaching / life style

Voeding

• Voedingsleer

Voorbereiding (O17, O19 )

Training

• Gevorderde Acceleratie en snelheidstraining
• Gevorderde variabele snelheidstraining
• Plyometrie training
• Kracht / Powertraining (basis in keten denkend)
• Sport specifieke kracht/powertraining

Herstel

• Gevorderde mobiliteit / flexiliteit / stabliteit oefeningen
• Triggerpoint

Bewustzijn

• De ‘waarom’ (uitleg oefeningen en het doel)
• Mental coaching / life style

Voeding

• Voedingsleer


Meer info

Hey voetbaltalent!

Heb jij interesse?
Klik hier en schrijf je in!
Inschrijven

Meer info

Facebook

Uitslagen