Sportiviteit en Respect

Waarden en Normen van BRABANT UNITED.

Onze cultuur. (identiteit)

Onder cultuur verstaan we het geheel van gedachtengoed, gedragingen, communicatie en verder sociale omgang van een groep mensen.

In ons geval bestaat de groep mensen uit spelers, medewerkers, vrijwilligers en ouders/verwanten van BRABANT UNITED.

Zoals de naam zegt is onze cultuur er een van een Verenigd Brabant.

Brabant verenigt in haar cultuur een gemoedelijke manier van samen praten en werken. Zonder te veel strengheid zoeken naar goede kwaliteit van leven in een sfeer van ‘ik luister naar jou en jij naar mij’ en dan komen we er samen altijd uit.

Deze cultuur staat bij BRABANT UNITED in specifieke dienst van een nationale jeugdopleiding tot professionele voetballers. Want dat zijn we. We willen op de eerste plaats echte professionals opleiden. Maar we zeggen er tegelijk bij dat het ook goede mensen mogen zijn, die kunnen spreken en luisteren, samenwerken en in teamspirit kwaliteiten van voetballen en leven combineren.

Dat Brabant als de rest van ons land en ook onze vereniging een multiculturele gemeenschap is geworden, beschouwen we als een mogelijke extra verrijking. Met inbreng van diverse achtergronden delen we met zijn allen in onze gemeenschappelijke Brabantse cultuur ook een belangrijke gemeenschappelijke passie: we willen allemaal op de eerste plaats goede voetballers opleiden, die tegelijk goede mensen zijn. Deze passie die we samen delen schept een band, de Brabant United band.

 

Onze waarden. (visie)

Waarden zijn oriëntatiepunten, bakens voor wat je echt van belang vindt. Dingen in het leven, waarvan je zegt dat je er echt voor wilt gaan of die je zeker wilt uitbannen. Je krijgt deze waarden mee in je cultuur en je opvoeding, maar kiest hierbij in je eigen leven ook je eigen voorkeuren en afkeuringen.

Je ontwikkelt deze waarden ook in de loop van je leven steeds door, als je geluk hebt gehad, doe je dit vanuit een start in een warm, stabiel gezin met verantwoordelijke ouders.

In dit proces wil BRABANT UNITED als jeugdopleiding ook een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van haar voetbaltalenten. BRABANT UNITED zet hierbij die waarden in, die een positieve rol spelen bij de ontwikkeling van de talenten tot goede voetballers en goede mensen. Dat is onze context: een voetbalopleiding. We zijn geen gezin of middelbare school.

Vanuit deze gedachten komen we o.a. tot de volgende waarden:

 • Eigen belang. (focus op de eigen carrière met het eigen uniek talent)
 • Discipline. (continue drive om stabiel door te ontwikkelen)
  Sociaal gedrag. (voetbal is een teamsport met een teamprestatie)
 • Sympathie. (in een warme omgeving groei je beter)
 • Respect. (doet luisteren en leren en dus ontwikkelen
 • Dankbaarheid. (je talent is een cadeautje! Veel mensen helpen jou)
 • Vertrouwen. (onontbeerlijk voor teamspirit en samenwerking)
 • Afspraken nakomen. (samen doelen delen)
 • Plezier. (nodig om telkens door te kunnen blijven zetten)
 • Vrijheid van denken en spreken. (elkaar aanvullen tot een beter geheel)
 • Creativiteit. (origineler spel leidt tot verrassend resultaat.)
 • Verantwoordelijkheid. (taken uitvoeren in het veld.)
 • Loyaliteit. (wij komen altijd op voor de cultuur van BRABANT UNITED)
 • Beleeft en beschaafd. (om conflicten te voorkomen of op te lossen)

Op grond van deze waarden komen we bij BRABANT UNITED tot belangrijke keuzes in de manier waarop we onze voetbaltalenten willen doen groeien.

Het is een soort cultuurkader, waarbinnen wij met ons denken en doen willen opereren. Dit kader heeft het gezag van een gemaakte afspraak. Het schetst ‘onze manieren.’ Het is echter geen harnas.

Het hoort bij onze cultuur dat we binnen dit kader niet talrijke strenge regels en straffen opleggen. Eerder willen we iedereen oproepen om met onze gemeenschappelijke waarden, op alle niveaus en plaatsen binnen BRABANT UNITED aan onze waardencultuur een gepast gezicht te geven. Iedere betrokkene bij BRABANT UNITED is namelijk mede eigenaar van onze cultuur en draagt daarmee een stukje verantwoordelijkheid om er concreet vorm aan te geven. Dit geldt voor de spelers in het team, de ouders langs de lijn en alle medewerkers en vrijwilligers. Eénheid in verscheidenheid.

 

Onze missie.

Vanuit de hier boven beschreven cultuur en waardenkeuze laat zich onze missie als volgt omschrijven.


Wij willen als een excellente voetbalopleiding toonaangevend zijn en een positieve uitstraling en aantrekkingskracht hebben in ons hele achterland.
Als BRABANT UNITED dragen wij een waardencultuur uit die aan allen die bij ons willen horen een oproep doet om zich sterk in te zetten om goede voetballers op te leiden die tevens beschaafde, vriendelijke en sociale mensen zijn.
Onze kernwaarden zijn:
Een academische, professionele wijze van opleiden.
Veiligheid (inclusief gezondheid) voor alle betrokkenen.
Een sfeer van onderling vertrouwen.
Rechtvaardigheid.

Deze kernwaarden willen we goed verankeren in onze Brabant United cultuur met enkele duidelijke, algemeen geldende, afspraken. We dagen de teams en hun kaderleden uit om deze afspraken op het niveau van het eigen team in onderlinge samenspraak verder concreet te maken. (zie punt 4 van deze missie.)
De grote verschillen of zelfs tegenstrijdigheid van sommige waarden en belangen, bijvoorbeeld die tussen individuele en collectieve, zien we als een uitdaging om tot goede gesprekken te komen op de niveaus van de diverse teams. Zo’n zelfde positieve uitdaging zien we in de multiculturele samenstelling van onze leden en achterban. We willen allemaal goede professionele voetballers opleiden/worden. Maar we zijn ook rijk van verschillen in achtergrond, milieu, karakter, leeftijd etc. We dagen daarom de teams en hun technische staven graag uit om, in de samenstelling van het eigen team, enkele keren bijeen te komen om te spreken. Samen praten over kansen en spanningen in het leven van een jong talent dat professioneel voetballer wil worden. Deze gesprekken mogen resulteren in diverse onderlinge afspraken op het eigen niveau. Zo vertaalt elke team de Brabant United cultuur, de kernwaarden en de algemeen geldende afspraken naar eigen maat en melodie. “wij zijn spelers van Brabant United, zo zijn onze manieren en zo worden wij goede professionals!”


Meer info

Hey voetbaltalent!

Heb jij interesse?
Klik hier en schrijf je in!
Inschrijven

Meer info

Facebook

Uitslagen